Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
20221110 102543

logolink KAP II

Ve dnech 10. a 11. listopadu 2022 se na Zámeckém dvoře v Černousích konal 2. dvoudenní workshop pro ředitele středních a vyšších odborných škol v Libereckém kraji, který se uskutečnil v rámci projektu Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje II (projekt KAP LK II). Workshop se poprvé konal v nových prostorách, proto byl realizační tým akce napjatý, aby dopadlo vše podle očekávání. To se také stalo, až na drobné komplikace s akustikou, bylo vše bez problémů. K tomu přispěl svým dílem i jednatel objektu pan Procházka, který se snažil maximálně vyhovět všem požadavkům.

Dopolední část čtvrtečního programu obsahovala aktuální informace z projektu KAP LK II a NAKAP LK II, včetně informací z projektu Podpora akčního plánování v podaní paní Mgr. Gabriely Samšiňákové. Realizační tým KAP LK II, který byl zároveň realizátorem tohoto workshopu, využil čas během prezentace mimo jiné i ke zjištění dalších informací týkajících se cílů KAP LK III. a preferencí ředitelů ohledně budoucích aktivit RT KAP. Dopolední program dále doplnila paní PaedDr. Olga Medlíková se svým seminářem na téma kritika a zpětná vazba, která měla u ředitelů
a ředitelek velký úspěch.

Během odpoledního programu vystoupil pan Jakub Stránský z firmy Techambition, který představil svůj nástroj na výuku matematiky pro SŠ. Následovala prezentace Fakescape v podání paní Anny Vopletalové. Fakescape se snaží rozvíjet u žáků mediální gramotnost a kritické myšlení. To si na vlastní kůži vyzkoušeli i účastníci workshopu během hry, která je navržená pro studenty SŠ. Poté se všichni přesunuli na zámek Frýdlant, kde kastelán Jiří Holub a náměstek pověřený řízením resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti Ing. Dan Ramzer ukázali propojování formálního a neformálního vzdělávání v praxi. Čtvrteční program zakončil pan Ivo Horák besedou na téma rozvoj podnikavosti, iniciativy a kreativity.

Páteční dopolední program byl jako již tradičně věnován kulatému stolu ředitelů s vedením OŠMTS, kterého se zúčastnil náměstek hejtmana Libereckého kraje Ing. Dan Ramzer. OŠMTS reprezentovala vedoucí oddělení vzdělávání a organizace školství JUDr. Helena Vašková. Program doplnil děkan Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D. a proděkan pro vnější vztahy Ing. Miloš Hernych, kteří seznámili účastníky workshopu s nabídkou projektových dnů pro žáky ŠŠ v rámci projektu NAKAP LK II.

Na závěr touto cestou děkuji všem, kteří se se mnou na přípravě 2. dvoudenního workshopu pro ředitele SŠ a VOŠ v Libereckém kraji podíleli, a to realizačnímu týmu KAP LK II, který mi byl nápomocen při přípravách i při realizaci - Ing. Leoně Patočkové, Mgr. Michaele Valentové, Ing. Martině Vojtěchové a Ing. Jaroslavě Maderové. Za pomoc v den konání děkuji rovněž kolegyním z NAKAP LK II a za celkovou podporu vedoucí oddělení Mgr. Dagmar Kasalové. Rovněž děkuji všem zúčastněným lektorům. Speciální poděkování patří náměstkovi Ing. Danu Ramzerovi za aktivní účast a pomoc při realizaci.

Předpokládaný termín dalšího workshopu je 9. – 10. března 2023, kdy se budeme opět těšit na všechny účastníky tohoto již tradičního setkání.  undefinedundefinedundefined

Přílohy

Techambition - Prezentace - ředitelé
Techambition - Prezentace - ředitelé
2 MB
06 FM TUL prezentace Černousy
06 FM TUL prezentace Černousy
1 MB
05 kritika zpetna vazba cernousy 22
05 kritika zpetna vazba cernousy 22
797 kB
04  NAKAP LK II Prezentace Porada ředitelů 10.-11.11.2022
04 NAKAP LK II Prezentace Porada ředitelů 10.-11.11.2022
332 kB
03 P AP Černousy 10.11.-11.11.2022
03 P AP Černousy 10.11.-11.11.2022
3 MB
02 Prezentace KAP
02 Prezentace KAP
233 kB
01 Oddělení projektů OŠMTS
01 Oddělení projektů OŠMTS
225 kB
Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje