Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu

Logolink KAP LK IIV rámci projektu Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje II (KAP LK II), reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019560 se 10. a 11. března 2022 uskutečnil tradiční Dvoudenní workshop pro ředitele všech SŠ a VOŠ v Libereckém kraji. Po téměř 2 letech byly konečně vhodné podmínky pro realizaci prezenčního setkání v resortu Malevil v Heřmanicích v Podještědí.

Dopolední část čtvrtečního programu sestávala z informací k čerpání z fondů EU a ze zkušeností s archivací, které v rámci své služby Archiv bez starostí představila firma Everesta. Odpoledne byla připravena vzdělávací část programu. Interaktivní přednáškou o motivaci a dynamice školních kolektivů zaujal PhDr. Jan Svoboda z Ostravské univerzity. S techničtěji zaměřeným tématem následoval Ing. Alan Fabik ze start-upu HARDWARIO s.r.o., který přiblížil možnosti aktivní STEM výuky s využitím internetu věcí. Představil některé moduly vlastní IoT stavebnice, které si účastníci i prakticky vyzkoušeli. Zástupci Technické univerzity v Liberci, která je partnerem implementačního projektu NAKAP LK II, předváděli na třech stanovištích vybavení a aktivity, které mohou školy využívat a navštěvovat v rámci projektových dnů žáků SŠ na TUL. K vidění byla výroba nanovlákna, elektromobil i vnitřek sanitního vozu včetně nácviku první pomoci.

Čtvrtečního odpoledního, a především pátečního programu se účastnil také náměstek pověřený řízením resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti Ing. Dan Ramzer. Páteční dopoledne bylo totiž věnováno tradičnímu kulatému stolu ředitelů s náměstkem a vedením OŠMTS. Vedoucí OŠMTS Ing. Jiřina Princová odpovídala na otázky ředitelů, probírala se problematika spojená s problémy škol s ohledem na příjímání ukrajinských uprchlíků, soutěžením služeb či zadávání veřejných zakázek. Samostatná část byla věnovaná kyberbezpečnosti a lepšímu zabezpečení škol proti potenciálním kybernetickým útokům.

Další z dvoudenních workshopů pro ředitele je plánován na podzim 2022.

Malevil 3

 

Přílohy

2022-03-11 IT, ransomware (Veselý)
2022-03-11 IT, ransomware (Veselý)
168 kB
2022-03-10 HARDWARIO STEM Výuka (Fabik)
2022-03-10 HARDWARIO STEM Výuka (Fabik)
3 MB
2022-03-10 Archivace (Everesta, s.r.o.)
2022-03-10 Archivace (Everesta, s.r.o.)
740 kB
2022-03-10 ŠAP (Samšiňáková)
2022-03-10 ŠAP (Samšiňáková)
250 kB
2022-03-10 NAKAP LK II
2022-03-10 NAKAP LK II
1 MB
2022-03-10 KAP LK II
2022-03-10 KAP LK II
411 kB
Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje