Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
e-learning kariérové poradce letákA6

Přes dvacet pedagogů a zájemců o kariérové poradenství z Libereckého kraje se dozvědělo víc o moderních trendech ve světě práce. Díky e-learningovému kurzu mohou z pohodlí domova prohloubit svou odbornost. 

logolink KAP IIV prostorách Krajského úřadu Libereckého kraje se 3. května 2022 uskutečnilo další setkání platformy Rozvoj potenciálu. Platforma se tentokrát zaměřila na další profesní vzdělávání školních kariérových poradců. 

Obsahu workshopu se chopila lektorka Andrea Csirke. Představila účastníkům volně dostupný e-learningový kurz. Ten nabízí vhled do nejnovějších poznatků a trendů v kariérovém poradenství ve čtyřech konkrétních oblastech. Zájemci o prohloubení svých znalostí v kariérovém poradenství najdou kurz zde:

 https://careerguidancecourse.eu/cs/ 

Na workshopu jsme se zabývali trendy, které současný a budoucí trh práce čekají. Diskutovali jsme o změnách, které přijdou, a o důležitých kompetencích, kterými by měly školy vybavit své žáky. 

Akce se konala v rámci projektu Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje II (CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019560).

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje