Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
Kapky

Logolink KAP LK II

Realizační tým projektu Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje II (KAP LK II), reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019560  pracuje na aktualizaci Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje. Za tímto účelem vzniknou 2 odborné platformy sestávající z řad ředitelů a zástupců škol, pedagogů a odborníků na jednotlivé oblasti vzdělávání (klíčová témata Krajského akčního plánu).

Společně s odbornými platformami budou metodičky projektu analyzovat současnou situaci, a to primárně ve středním a vyšším odborném vzdělávání, ovšem s přihlédnutím k potřebám ZŠ a sociálních partnerů. Cílem spolupráce s odbornými platformami je především reálné zapojení odborníků z praxe, získání relevantních podnětů z území a názorů na danou problematiku.

Smyslem setkání bude vytyčení problémových oblastí, jejich příčin a navržení aktivit, které povedou k jejich řešení. Úloha platformy bude spočívat v připomínkování vypracovaných návrhů analýz, společné tvorbě SWOT analýzy a v dalším průběhu projektu i určování problémových oblastí v rámci jednotlivých témat a návrhu aktivit k jejich řešení.

Pokud máte zájem se některého z plánovaných setkání zúčastnit, neváhejte kontaktovat metodičku projektu KAP LK II Janu Štefkovou - jana.stefkova@kraj-lbc.cz.  

Kapacita setkání je omezená. 

Platforma

Klíčová témata

Datum jednání

Místo jednání

Odborné a polytechnické vzdělávání

Podpora odborného vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli

Polytechnické vzdělávání

Podpora matematické gramotnosti

Podpora pedagogických, didaktických a manažerských kompetencí pracovníků ve školství

5. 4. 2022

14-16 hod

Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642, Liberec

Evropský dům, 3. patro

Zasedací místnost ED 4.07

Rozvoj potenciálu

Kariérové poradenství

Rozvoj podnikavosti, iniciativy a kreativity

Podpora čtenářské gramotnosti

Rozvoj potenciálu každého žáka

7. 4. 2022

13-15 hod

Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642, Liberec

Evropský dům, 3. patro Zasedací místnost ED 4.07

 

Předpokládáme, že každá z platforem se setká přibližně 2-3krát (+ dle potřeby elektronické připomínkování) do letošního září.

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje