Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
Setkání kariérových poradců na SŠ (6)

Zveme středoškolské kariérové poradce z Libereckého kraje na otevřené setkání o Vašich zkušenostech, starostech i radostech a příkladech inspirativní praxe.

logolink KAP IIV rámci platformy Rozvoj potenciálu projektu KAP LK II se v únoru sejdou kariéroví poradci ze středních škol v Libereckém kraji. Bude prostor podělit se o své zkušenosti a zároveň se nechat inspirovat. 

Setkání se uskuteční 14. 2. 2023 od 13 hodin v Evropském domě
(U Jezu 525, Liberec)

Registrace na setkání probíhá na e-mailu michaela.valentova@kraj-lbc.cz do 8. 2. 2023

Akce se koná v rámci projektu Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje II (KAP LK II), CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019560.

Přílohy

Pozvánka Setkání kariérových poradců SŠ
Pozvánka Setkání kariérových poradců SŠ
232 kB
Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje