Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
social-media-5187243 1280

Zveme zástupce středních škol na setkání platformy Odborné a polytechnické vzdělávání v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II. zaměřený na úvod do online marketingu.

logo

Workshop se uskuteční 11. 10. 2023 od 9 do 14 hodin v prostorách science cetra iQLANDIA. 

Lektoři Pavel Nykodým (www.pavelnykodym.cz) a Tomáš Kovářík účastníky provedou základem témat jako je web a SEO nebo sociální sítě a jejich bezpečné užívání, to vše na příkladech z praxe. Více informací naleznete v pozvánce.

WS Online marketing pro SŠWS Online marketing pro SŠ

Workshop je bezplatný, jeho kapacita je však omezená. Registrace je možná do 4. 10. 2023 zde nebo přes QR kód v přiložené pozvánce.

Vzhledem k zaměření workshopu je důležité mít k dispozici vlastní zařízení (notebook, tablet) s možností připojení k internetu. Z organizačních důvodů není možné zařízení účastníkům zapůjčit.

V případě dotazů kontaktujte Martinu Vojtěchovou, metodičku projektu (martina.vojtechova@kraj-lbc.cz, 485 226 402).

Workshop se koná v rámci platformy Odborné a polytechnické vzdělávání v projektu Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje II (CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019560).

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje