Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
P1000482

Pedagogové a zájemci o téma dezinformací ve výuce se sešli v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Diskutovalo se o médiích, kritickém myšlení i roli knihovny v podpoře škol.

logolink KAP II

Platforma Rozvoj potenciálu projektu KAP LK II se na konci dubna sešla nad tématem práce s informacemi ve výuce.

V první části se pedagog Gymnázia Frýdlant, Mgr. Tomáš Lengál, podělil s účastníky o své zkušenosti s výukou mediální výchovy. Ukázal práci s portálem Jeden svět na školách i konkrétními metodikami zaměřenými na rozpoznávání dezinformací. Následně s účastníky diskutoval o jejich zkušenostech s výukou a využíváním portálu i o důležitosti uchopení mediálního vzdělávání ve výuce.

V druhé části vystoupili zástupci Krajské vědecké knihovny v Liberci, paní ředitelka PhDr. Dana Petrýdesová a vedoucí studijní knihovny Bc. Lukáš Fogl. Představili širokou škálu aktivit knihovny a dalších zdrojů, které mohou být pro školy zajímavé a užitečné. Následně vedli s účastníky diskuzi, jakými aktivitami by knihovna oslovila více středních škol ke spolupráci.

Na závěr zástupci knihovny provedli účastníky rozsáhlými prostory a přímo na místě se diskutovalo o možnostech využití nabídky konkrétních oddělení.

Akce se uskutečnila v rámci projektu Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje II CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019560.

Rádi bychom poděkovali Krajské vědecké knihovně v Liberci za milou spolupráci.

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje