Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu

Logolink_pixel

Dne 13.1.2022 byla zahájena realizace projektu Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019560. Projekt je realizován a podpořen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Projekt Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje II bude nadále podporovat zavedený systém nastavení aktivní spolupráce aktérů v rámci vzdělávací soustavy Libereckého kraje. Aktivity projektu se budou podílet na naplňování výstupů stanovených ve Strategii 2030+, Dlouhodobém záměru rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy Libereckého kraje i České republiky. Projekt navazuje na aktivity zavedené a rozvinuté v rámci projektu Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje (CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000002).

Projekt se zaměřuje v první řadě na podporu a zkvalitnění vzdělávání na SŠ a VOŠ, a to především podporou jejich spolupráce se širokým spektrem dalších aktérů ve vzdělávání, a podporuje proces akčního plánování tak, aby byla zajištěna dlouhodobá udržitelnost systému spolupráce.

Cílem projektu je aktivní zapojení jednotlivých aktérů do procesu akčního plánování a prohloubení procesu společného plánování v území včetně strategického plánování ve školách, rozšíření stávající sítě zapojených aktérů a zefektivnění jejich vzájemné spolupráce. Společné informování a plánování partnerských aktivit, včetně jejich reflexe a vyhodnocení dopadu, povedou k naplňování cílů stanovených v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje i České republiky.

Doba realizace: 13.1.2022 – 30.11.2023

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje