Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
P1010129

V polovině října se v science centru IQLANDIA v Liberci uskutečnilo setkání zástupců středních škol Libereckého kraje na téma Online marketing.

logo

Účastníci se spolu s Pavlem Nykodýmem a Tomášem Kovářikem, experty na online marketing a zásady komunikace obecně, věnovali širokému spektru témat, která online marketing zahrnuje. Nicméně cílem bylo zohlednit specifické podmínky středních škol tak, aby školy mohly poznatky ze setkání efektivně využít ve vlastní komunikaci v online prostoru.

Během pěti hodin byla kromě všeobecných zásad online marketingu diskutována specifika prezentace webových stránek, komunikace prostřednictvím jejich obsahu a základy využití SEO. Dále se účastníci věnovali nástrojům jako jsou PPC reklama, remarketing nebo využití influencerů a umělé inteligence. Diskuse poté směřovala k sociálním sítím, jejich výběru, komunikovanému obsahu a bezpečnosti včetně krizové komunikace.

Ačkoli nebyla předem omezena úroveň znalostí jednotlivých účastníků a témata byla koncipována spíše široce, našel si na setkání každý přínosné informace. „Získala jsem užitečné tipy a spoustu věcí jsem si ujasnila,“ uvedla jedna z účastnic. Další doplnila, že „pro mě je oblast marketingu něco úplně nového a setkání pro mě byl jednoduchý, přehledný vhled pro úplné laiky.“

V současné době je online marketing nepostradatelnou součástí komunikace nejen v soukromém sektoru. „Jsem rád, že jsme účastníkům setkání mohli nabídnout užitečné a hlavně praktické informace, které využijí v komunikaci s externími partnery a při propagaci své školy,“ zhodnotil přínosy workshopu RNDr. Jiří Čeřovský, náměstek hejtmana Libereckého kraje pro školství, mládež, tělovýchovu, sport a zaměstnanost. „Chci poděkovat lektorům za zprostředkování informací a všem účastníkům, že si při své vytíženosti našli čas a podělili se s ostatními o své zkušenosti,“ dodal pan náměstek Čeřovský.

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje