Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
Badatelská výuka

Příležitost k objevování přírodních zákonitostí v prostředí nové přírodovědné učebny nabízí motivovaným a nadšeným dětem ZŠ 5. května v Liberci.  V dubnu a květnu proběhnou tři odpolední setkání, během nichž budou samostatně zkoumat a bádat pomocí měřících senzorů systému Pasco, propojených s tablety. Náplní nebude výuka přírodních věd, ale její doplnění pomocí praktických činností, které na sebe budou navazovat.

Workshopy jsou určeny pro skupinu 5 až 12 nadaných žáků 4., 5. a 6. ročníků z jakéhokoliv místa Libereckého kraje, kteří projevují výrazný zájem o studium přírodních věd, rádi se učí nové věci a jsou schopni pracovat samostatně. Pokud by nesplňovali tyto předpoklady, workshopy by pro ně nebyly přínosem.

Rodiče, kteří své přírodovědce přihlásí, je zaváží k účasti na všech třech termínech, a to 7. a 21. dubna a 5. května 2022, vždy od 16:30 do 18:00 v budově ZŠ v ulici 5. května 64/49 v Liberci. V rámci posledního květnového setkání proběhne prezentace zjištěných poznatků před pozvanými rodiči.

Badatelská setkání organizuje ve spolupráci se ZŠ 5. května v Liberci projekt NAKAP LK II, aktivita zkvalitnění péče o nadané žáky. Všechny workshopy povede učitel přírodních věd Mgr. Jan Zouzalík.

Přihlašujte se, prosím, do 31. března na uvedeném odkazu: https://forms.office.com/r/tFnVvtEFRt. Přihlášeným pošleme poté podrobnější informace.

S dotazy se obracejte na organizátorku na adrese eva.duskova@kraj-lbc.cz.

Mgr. Eva Dušková, DiS., hlavní metodička nadání aktivity zkvalitnění péče o nadané žáky projektu NAKAP LK II

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje