Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
change-948024

V pondělí 26. a ve středu 28. června se odpoledne sejdou učitelé, odborná veřejnost a rodiče na debatě s mladými nadanými a na přednášce o možnostech podpory rozvoje nadání na školách. 

Závěrečná setkání na krajském úřadě uzavírají aktivitu zkvalitnění péče
o nadané žáky končícího projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II. Zváni jsou učitelky a učitelé a rodiče, které zajímá rozvoj a podpora kognitivně nadaných dětí a sdílení zkušeností práce s nimi. 

V pondělí 26. června od 14:00 do 17:00 hodin proběhne v multimediálním sále krajského úřadu v ulici U Jezu 642/2a beseda s mladými nadanými, kteří se podělí o své zkušenosti se školským systémem u nás – co funguje a co by bylo lepší změnit. Od 14:00 bude probíhat prezence, ve 14:30 začneme. Je možné přijít i v průběhu besedy.

Přihlášení: https://forms.office.com/e/3a6GqaYA1H

Ve středu 28. června od 14:00 do 17:00 hodin chystáme tamtéž závěrečné setkání aktivity zkvalitnění péče o nadané žáky. Kateřina Emer a Josef Roušar, odborníci na zavádění systémů podpory nadání ve školách, Vám prozradí, s čím můžete začít i bez projektové podpory a čeho se nebát. Od 14:00 bude probíhat prezence, ve 14:30 začneme.

Přihlašování: https://forms.office.com/e/ngwMC1gh15

Přihlašování je otevřeno do naplnění kapacity nebo do 21. 6. 2023. 

Formuláře neodesílají potvrzení o odpovědi. Po naplnění kapacity přihlašování uzavřeme a pěti nadlimitním pošleme informaci, že jsou náhradníky. V případě, že se nebudete moci zúčastnit, dejte nám vědět, abychom Vaše místo mohli nabídnout právě náhradníkům.  Občerstvení zajistíme.

V případě dotazů či rušení účasti kontaktujte hlavní metodičku nadání Mgr. Evu Duškovou, DiS. na eva.duskova@kraj-lbc.cz. Účast je bezplatná.

Těšíme se na inspirativní odpoledne.

Hlavní metodička nadání Mgr. Eva Dušková, DiS., projekt NAKAP LK II

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje