Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
Nakap - logo - EDULK

Workshop pro pegagogy 1. a 2. stupně ZŠ a studenty

logolink

Metodické centrum pro podporu čtenářské gramotnosti v Krajské vědecké knihovně v Liberci Vás srdečně zve na 10. setkání platformy. 

Téma: Třídní knihovničky - čím a jak je naplnit, jak s nimi pracovat

Workshop proběhne v úterý 26. dubna 2022 od 9 do 13.30 hod ve velkém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci (2. patro) a bude věnován třídním knihovničkám, které by měly být nedílnou součástí každé třídy. Zároveň si vyzkoušíte postupy, jak dětem knihy z knihovničky přiblížit, pomoci jim je otevřít, prozkoumat a nalákat k četbě.

Lektorka : Radka Vojáčková

PozvánkaPozvánka

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře.

Bez účastnického poplatku, občerstvení bude zajištěno.

Kontaktní osoby:  Kateřina Vítková, vitkova@kvkli.cz, 482 412 160

Projekt Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje