Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
geometry-ga82872bd4 1920

logolink

Dne 10. 5. 2023 se uskutečnilo 10. setkání metodického centra pro podporu matematické gramotnosti. Na akci byl pozván lektorka       RNDr. Šárka Gergelitsová, Ph.D., která měla seminář s názvem „Procvičování a objevování s GeoGebrou“. 

V úvodu workshopu účastníci pod vedením lektorky porovnávali během jednoduchých cvičení prostředí různých verzí GeoGebry včetně online prostředí a prostředí pro řešení geometrických úloh. Dále procvičovali základní znalosti a dovednosti z geometrie, funkcí, práce v soustavě souřadnic, dělitelnosti a základní algebry. Vyzkoušeli si různá okna GeoGebry. Příprava na workshop vycházela z učiva základní školy          a nižších ročníků střední školy. Účastníci si mohli vyzkoušet interaktivní prostředí Pravděpodobnostní kalkulačky při práci v hodině.

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje