Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
Nakap - logo - EDULK

Anotace:

logolink

Místo setkání : IQLANDIA – expozice MatematikUM (sraz u pokladen) v úterý 29.3.2022 od 10 do 12h.

V rámci workshopu se učitelé dozví, jak využít expozici v rámci výuky na druhém stupni ZŠ. Představíme možnosti, jak expozici navštívit se svou třídou zdarma a jakým způsobem se s dětmi v rámci prohlídky pracuje. Budete mít možnost, seznámit se s jednotlivými exponáty společně s didaktikem z IQLANDIE a dozvědět se, jak vyučovat matematiku zábavnou formou. Dozvíte se, jak přiblížit matematiku žákům i mimo školu, a že její hlubší pochopení pomáhá lépe chápat a objevovat svět kolem nás. Zcela určitě si odnesete pracovní listy i praktické tipy výuky matematiky do svých hodin.

Seminář je pro všechny zájemce zdarma, občerstvení zajištěno.

Kontaktní osoby:  Petra Dušková, petra.duskova@kraj-lbc.cz, 485 226 143

Projekt Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282

Těšíme se na viděnou!

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje