Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
Nakap - logo - EDULK

Lektor: Jakub Stránský

logolink

Vážení pedagogové,

rádi bychom Vás pozvali na již 7. setkání Metodického centra pro podporu matematické gramotnosti, které  se uskuteční v pondělí 19.9.2022. Celým workshopem vás provede lektror a zástupce firmy Techambition Jakub Stránský.

Připravil pro vás interaktivní workshop, na kterém vám představí aplikaci pro učitele matematiky. Ta vám dokáže pomoci např: motivovat žáky ke studiu, snižovat rozdíly v pochopení látky napříč třídou, urychlovat výuku díky automatickým nápovědám a opravám, rozvíjet kompetence jako argumentaci či spolupráci a zároveň postupovat s látkou kupředu. Názornou ukázku můžete shlédnout na krátkém videu: Chytré kalkulačky v lekcích na rovnice a nerovnice – Techambition NÁVODY

Přihláška na workshop: https://forms.office.com/r/X56qMiMB40.

Bližší informace naleznete také v pozvánce: Pozvánka na akci

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře. Akce je bez účastnického poplatku a občerstvení bude zajištěno.

Těšíme se na viděnou v pondělí 19. září 2022 od 14:00 do 17:00 hod. v budově Krajského úřadu Libereckého kraje, Evropský dům (3. patro).

Akce se koná v rámci projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje LK II (CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282).

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje