Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
336735817 753135666196510 964544130493909688 n

Nadaní a mimořádně nadaní ve třídě většinou vyčnívají, vybočují. Pro třídního učitele je proto zásadní umět balancovat rovnováhu a harmonii kolektivu tak, aby se všechny děti cítily bezpečně. Protože jen tak jsou schopny se rozvíjet. 

V měsíci březnu proběhly dva interaktivní a prožitkové workshopy vedené lektorkou Ivanou Šircovou z Projektu Odyssea. První byl zaměřen na první stupeň ZŠ, na aktivity, které je vhodné realizovat o třídnických hodinách a hodinách OSV - osobnostně sociální výchovy - pro mladší žáky. Byla vysvětlena vazba na učitele, důležitost a zásadnost vztahovosti mezi učitelem a dítětem a proč je nutná respektující komunikace (k ní jsou nadaní žáci obzvláště vnímaví). Účastnice a účastník si vyzkoušeli, jak podpořit a mluvit o spolupráci mezi dětmi, jak je důležité neklást důraz jen na školní výkon, ale i jiné dovednosti, které můžou kolektivu prospět. Nadaní a mimořádně nadaní tak zároveň kultivují své sociální zkušenosti a celá třída vzájemné oceňování. Lektorka také poskytla materiály s metodikami a došlo také na sdílení zkušeností. 

Druhý workshop navštívili druhostupňoví učitelé a učitelky, a jeho náplň odpovídala staršímu školnímu věku. Podrobněji se mluvilo o struktuře třídnických hodin, významu reflexe a evaluace a respektující komunikaci. Každý byl zapojen do aktivit, které jsou ideální pro podporu spolupráce a rozvoj empatie a na vlastní kůži si prožil několik rolí. Část bloku byla věnována i nácviku respektující komunikace a sdílení zkušeností.

Metodiky Projektu Odyssea jsou ke stažení zde: https://www.odyssea.cz/metodiky-osv/lekce-osv.    

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje