Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
Nakap - logo - EDULK

Uterý 26. dubna od 9 do 13:30 hod. ve velkém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci (2. patro)

logolinkSrdečně Vás zveme na 10. setkání platformy pro podporu čtenářské gramotnosti v Krajské vědecké knihovně v Liberci – workshop pro pedagogy 1. a 2. stupně ZŠ a studenty.

Workshop bude věnován třídním knihovničkám, které by měly být nedílnou součástí každé třídy. Jaké knihy zvolit pro takovou knihovničku? Kde a jak knihy získat? Jak s knihovničkou pracovat? Prakticky si vyzkoušíte postupy, jak dětem knihy z knihovničky přiblížit, pomoci jim je otevřít, prozkoumat a nalákat děti k četbě.

Pozvánku naleznete zde: Třídní knihovničkyTřídní knihovničky

Projekt Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282.

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje