Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
logo programu

Určeno pro organizace, jejichž zřizovatelem NENÍ Liberecký kraj.

Vzhledem k opakovaným administrativním chybám v žádostech o dotaci jsme připravili jednoduchý manuál pro vyplnění jak formuláře žádosti, tak i kalkulačky k žádosti pro žadatele o dotaci.

Návod pro formulář žádosti Formulář žádosti o dotacizde.

Návod pro kalkulačku k žádosti Kalkulačka k žádosti o dotacizde.

Žadatelům o dotaci doporučujeme připravenou žádost a vyplněnou kalkulačku k žádosti konzultovat se správci dotačního programu před faktickým podáním žádosti.

Kontakty na správce dotačního programu:

Mgr. Dagmar Kasalová; dagmar.kasalova@kraj-lbc.cz; 778 714 941

Ing. Petra Dušková; petra.duskova@kraj-lbc.cz; 778 543 214

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje