Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
VZOR Publicita projektu

Zastupitelstvo Libereckého kraje dne 29. 8. 2023  schválilo vyhlášení pravidel k poskytnutí příspěvku organizacím zřizovaným Libereckým krajem v programu "Podpora školního stravování v Libereckém kraji pro školní rok 2023/2024".  Účelem tohoto  programu je zajištění bezplatného školního stravování dětem ve věku 2-19 let z rodin ohrožených chudobou, materiální nebo potravinovou deprivací.

Od 1. 10. 2023 se do projektu zapojilo 34 škol a školských zařízení z celého Libereckého kraje. 

Do projektu je možné vstupovat průběžně během celého školního roku 2023/2024.

Viz níže nalezenete link na dotační program:

https://dotace.kraj-lbc.cz/skolstvi-a-mladez/podpora-skolniho-stravovani-v-libereckem-kraji-ve-skolnim-roce-2023-2024-d456116.htm

 

 

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje