Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
kids-gefec7e9b4 640

Liberecký kraj již posedmé umožnil na 71 školách/školských zařízeních zajistit stravování dětem ze sociálně a ekonomicky slabých rodin, a to prostřednictvím projektu „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 7“. Projekt uspěl také ve výzvě „Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi“ vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Potravinová a materiální pomoc.  

Celkem se pro školní rok 2021/2022 do projektu zapojilo 71 škol a školských zařízení z celého Libereckého kraje. Jeho prostřednictvím bude možno podpořit až 1796 dětí a žáků. Vzhledem k tomu, že se jedná o poslední výzvu financovanou v programovém období 2014 – 2021, byly ve výzvě Ministerstvem práce a sociálních věcí nastaveny jednotlivým krajům maximální výše celkových způsobilých výdajů. V případě Libereckého kraje se jednalo o částku 5.400.000 Kč, přičemž aktuální celkové náklady připravovaného projektu činí 5.382.219,15 Kč, včetně 5 %, které obdrží školy na nezbytnou administrativu. Z předchozího projektu, který Liberecký kraj realizoval v uplynulém školním roce se rozhodlo dále pokračovat 69 škol a nově se zapojily 2 školy.

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje