Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
třetí kolo

Výsledky druhého kola budou zveřejněny 21. června 2024.

K naplnění stavu může střední škola vyhlásit třetí a další kola přijímacího řízení.

Ředitel školy vyhlásí kritéria včetně všech údajů jako v kole druhém a zadá je do DIPSY. Navíc do DIPSY zadá termín pro podání přihlášky v daném kole.

Termín pro odeslání přihlášek ve třetím kole může ředitel školy stanovit nejdříve na 7. den od termínu pro vydání rozhodnutí ve druhém kole.

Počet přihlášek do třetího a dalších kol je neomezený, přihlášky lze podávat pouze na tiskopisu. Na jeden tiskopis se uvádí pouze jedna škola. Může být uvedeno i více oborů vzdělání v této škole. Obory se neuvádí dle priority.

Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí se vyhotovují v písemné formě.

Přijatý uchazeč je povinen do 7 dnů ode dne oznámení (doručení) rozhodnutí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělání, a to pouze v jednom oboru vzdělání. Marným uplynutím lhůty pro potvrzení úmyslu vzdělávat se zaniká právo na přijetí.

Úplný seznam aktuálně nabízených oborů za celou ČR pro třetí a další kola bude v DIPSY zveřejněn od 21. června 2024.

Leták 3. kolo a Tipy pro 3. kolo naleznete ZDE.

 

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje