Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu

Stipendijní programy pro žáky středních škol jsou realizovány napříč celou Českou republikou, v Libereckém kraji již od roku 2010. Stipendia jsou vyplácena žákům středních škol těch oborů vzdělání, jejichž absolventi jsou neúspěšně poptáváni trhem práce a kterým pro dlouhodobý nezájem ze strany žáků reálně hrozí zánik.

Od školního roku 2020/2021 je do programu zahrnuto již celkem 27 oborů, z toho 25 tříletých řemeslných učebních a 2 čtyřleté maturitní obory. Do Stipendijního programu je zapojeno čtrnáct středních škol.

Ve školách zapojených do Stipendijního programu mohou žáci v podporovaných oborech získat v případě splnění podmínek 2 druhy stipendií, motivační a prospěchové. Motivační stipendium je vypláceno při splnění těchto podmínek: nulová neomluvená absence, maximální míra absence 25 %, žák nesmí opakovat ročník, věk do 26 let. Při splnění těchto podmínek je žákům vypláceno měsíčně motivační stipendium ve výši 500 Kč.

Prospěchové stipendium je vypláceno pololetně při splnění stanovených podmínek, jeho výše je pro příslušný ročník diferencovaná. V 1. ročníku činí 1.000 Kč, následně 2.000 Kč, 3.000 Kč a 4.000 Kč u maturitních oborů.

Více informací o stipendijním programu Libereckého kraje najdete ZDE.

Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje