Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
analyza1280

Cermat připravil novou analytickou zprávu věnující se přihláškám ke vzdělávání do oborů vzdělání s maturitní zkouškou, ve kterých je jednotná přijímací zkouška součástí přijímacího řízení.

K jednotné přijímací zkoušce se v letošním školním roce přihlásilo celkem 103,3 tis. uchazečů. Celkový počet podaných přihlášek letos přesáhl 188 tisíc. Jednotnou přijímací zkoušku do čtyřletých oborů vzdělání a oborů nástavbového studia bude v letošním školním roce konat 79,6 tis. uchazečů. O přijetí na šestiletá gymnázia se bude ucházet 5,7 tis. uchazečů. Na osmiletá gymnázia podalo přihlášku 17,9 tis. žáků pátých ročníků základních škol.

Do analýzy nejsou zahrnuty přihlášky uchazečů-cizinců, kterým je umožněno podat přihlášku do 5. dubna 2022 na základě poskytnutí ochrany v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny.

ANALÝZA PŘIHLÁŠEK

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje