Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
analýza

V rámci letošního přijímacího řízení do středních škol podalo v 1. kole více než 157 tisíc uchazečů téměř 420 tisíc přihlášek, z toho necelých 152 tisíc uchazečů se přihlásilo do denní formy studia.

Celkem 79 % ze všech uchazečů podalo své přihlášky elektronicky a 73 % uchazečů využilo svého práva podat nově povolené tři přihlášky.

MŠMT připravilo podle stavu podaných přihlášek na střední školy
k 4. 4. 2024 analýzu, která je k dispozici pod přiloženým odkazem.

Přihlášky_analýza Přihlášky_analýza

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje