Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
vysledky

Nejvyšších průměrných bodových zisků u jednotných přijímacích zkoušek (JPZ) z českého jazyka a matematiky dosáhli letos uchazeči o čtyřletá gymnázia a lycea, naopak nejméně získaných bodů bylo zaznamenáno u uchazečů o obory středního odborného vzdělání s maturitou a výučním listem.

Výsledky ukazují regionální rozdíly, které však v průměru nejsou v případě většiny krajů výrazné. Nejvyšších průměrných bodových zisků dosáhli žáci přijatí v Praze a v Libereckém kraji, nejnižších uchazeči přijatí v Ústeckém kraji.  

Nejvyšší průměrné bodové zisky (součet z obou předmětů) získali mezi uchazeči hlásícími se z 9. ročníků ZŠ na veřejné státní školy žáci přijatí do čtyřletých gymnázií s průměrným celkovým ziskem 78,76 bodů. Nejúspěšnější z nich byli uchazeči přijatí v Praze (87,21 bodu) a v Jihomoravském (80,54 bodu) a Libereckém kraji (80,22 bodu). S odstupem následovali zájemci o lycea, kteří dosáhli celorepublikově průměru 67,88 bodu, z nichž nejúspěšnější byli opět žáci přijatí v Praze (80,26 bodů). Nejnižších bodových zisků dosáhli uchazeči o čtyřletá gymnázia (67,27 bodu) a lycea (56,01 bodu) přijatí v Ústeckém kraji.

Uchazeči přijatí do oborů středního odborného vzdělání s maturitou z 9. tříd ZŠ dosáhli na veřejných školách průměrného bodového zisku 56,52 bodu a přijatí uchazeči o vzdělání s výučním listem a maturitou získali v průměru 46,22 bodu. Nejméně úspěšní byli uchazeči přijatí v Ústeckém kraji. Tato data ukazují na potřebu zaměřit se na zvýšení kvality přípravy uchazečů v méně úspěšných regionech, aby se zajistila rovnoměrná úroveň vzdělávání napříč celou Českou republikou..

Uchazeči dosáhli vyšších průměrných bodových zisků v testu z českého jazyka než z matematiky. Například uchazeči z 9. ročníků ZŠ přijatí na čtyřletá veřejná gymnázia dosáhli v testu z českého jazyka průměrně 40,15 bodu, zatímco v testu z matematiky průměrně 38,61 bodu.

Hlavním důvodem nepřijetí uchazečů hlásících se z 9. ročníků ZŠ na jejich nejpreferovanější střední školu byl převis poptávky nad nabídkou určitého druhu středních škol. Deváťáci s trvalým bydlištěm v Praze, kteří nebyli přijati na svoji nejpreferovanější školu, dosahovali nevyššího průměrného bodového zisku z JPZ v celorepublikovém průměru.

Analýza MŠMT_BODYAnalýza MŠMT_BODY

Vizualizace dat

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje