Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
další kola

Pokud jste neuspěli v prvním kole přijímacího řízení, nic nekončí!!!

Střední školy, které v prvním kole nenaplnily předpokládaný počet přijímaných uchazečů, vyhlašují další kola přijímacího řízení. Do těchto dalších kol je možné podat libovolný počet přihlášek.

Střední školy vyhlašují podmínky přijímání - počet volných míst v oboru, termín pro podání přihlášky, kritéria přijímacího řízení. 

Informace se zveřejňují na stránkách středních škol a souhrnně pak na edulk.cz - ZDE. Informace budou školy průběžně aktualizovat, stránky je proto třeba sledovat. 

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje