Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
dalsi kola

Počátkem února se uchazeči o obory vzdělání s talentovou zkouškou s uměleckým zaměřením dozvěděli, zda jsou do oboru přijati.

Některé umělecké obory tak v rámci prvního kola nebyly naplněny a ředitel školy může vyhlásit na základě § 60f školského zákona kola DALŠÍ.

Souhrnný přehled nabízených volných míst bude k dispozici v přehledu přijímacích řízení. Zde bude uvedena škola, obor vzdělání, počet volných míst, kritéria a termín pro podání přihlášky a termín samotné zkoušky, je-li stanovena. 

Do dalších kol přijímacího řízení není počet přihlášek omezen.

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje