Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
odvolání

Odvolání lze podat ve lhůtě 3 pracovních dní od zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů (do 20. 5. 2024).

Odvolání lze podat prostřednictvím střední školy - osobně, poštou, datovou schránkou.

Odvolání musí obsahovat náležitosti podle § 82 odst. 2 správního řádu.

! Změnou systému přijímacího řízení došlo i ke změně postupu. Již se neuvolňují místa ve školách a  nedochází k posunu uchazečů. Tudíž odvolání z kapacitních důvodů již nemá smysl!

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje