Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
Přijímací řízení

K 31. lednu 2023 vyhlašují ředitelé středních škol podmínky prvního kola přijíamcího řízení do oborů vzdělání bez talentové zkoušky.

Pod níže přiloženým odkazem je k dispozici PŘEHLED PŘIJÍMACÍCH ŘÍZENÍ ve školním roce 2022/2023 za jednotlivé střední školy v Libereckém kraji bez rozdílu zřizovatele.

Zveřejněna jsou kritéria, předpokládaný počet přijímaných uchazečů, termíny přijímacího řízení, termíny školní přijímací zkoušky, je-li stanovena a další informace týkající se přijímání ke vzdělávání.

Přehled bude následně doplněn i o počty podaných přihlášek do jednotlivých škol a oborů vzdělání (po 1. březnu 2023). 

PŘEHLED PŘIJÍMACÍCH ŘÍZENÍ 2023.

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje