Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
PZ2324

V přijímacím řízení do prvních ročníků středních škol se chystají ZMĚNY. Novou podobu přijímacího řízení připravuje MŠMT. Finální podoba není ještě v této chvíli známá. 

Chystané změny:

  • možnost podat přihlášku elektronicky
  • 3 přihlášky do prvního kola
  • prioritizace, tzn. pevné stanovení pořadí škol v jakém chce být uchazeč do škol přijat
  • posun termínu pro podání přihlášek (20. únor)
  • zohlednění výsledků předchozího vzdělávání pouze jako možnost
  • nová pravidla pro 2. kolo
  • účinnost již v tomto školním roce
Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje