Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
umělci

Střední školy, ve kterých proběhlo první kolo přijímacích zkoušek do umělecky zaměřených oborů, zveřejní rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazečů, kteří zkoušky konali.

Školy zveřejní seznamy přijatých uchazečů na svých webových stránkách a zároveň je vyvěsí i na veřejně přístupném místě ve škole, a to od 5. února 2022 (nejpozději do 15. února 2022). Ty se zveřejňují na dobu alespoň 15 dnů, obsahují datum zveřejnění (pro počítání lhůty na odevzdání zápisového lístku) a také obsahují poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku.

Přijatí uchazeči se v seznamu najdou pod registračním číslem, které obdrželi před zahájením zkoušky. Takto zveřejněná rozhodnutí se považují za oznámená a uchazeči, resp. zákonní zástupci již NEOBDŽÍ rozhodnutí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Nepřijatým uchazečům škola odešle rozhodnutí o nepřijetí (prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo si toto rozhodnutí zákonný zástupce také může osobně vyzvednout ve škole).

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje