Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
Talentove zkousky

V těchto dnech se ve středních školách, které nabízejí obory vzdělání s talentovou zkouškou - umělecky zaměřené obory vzdělání a sportovní gymnázia - konají talentové zkoušky.

Po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky zašle střední škola sdělení o výsledku talentové zkoušky, a to nejpozději do 20. ledna u umělecky zaměřených oborů a nejpozději do 20. února u sportovního gymnázia. Pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení.

1. Výsledky - rozhodnutí - umělecky zaměřené obory:

Termín: od 5. února do 15. února 2023.

Střední škola zveřejní seznam přijatých uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole a také způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů. Seznam obsahuje také datum zveřejnění a poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku.

Nepřijatým uchazečům střední škola odešle rozhodnutí o nepřijetí.

2. Výsledky - rozhodnutí - sportovní gymnázium:

Uchazeči o obor sportovní gymnázium pokračují v přijímací zkoušce a rozhonutí obdrží v termínu po vykonání jednotných přijímacích zkoušek.

 

 

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje