Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
info

Každý uchazeč o studium na střední škole může podle školského zákona podat jednu přihlášku do 20. února. Pravidla tohoto procesu včetně zpětvzetí přihlášky vyplývají ze správního řádu, který umožňuje mj. podat přihlášku opakovaně. Správní proces je tedy stejný jako v minulých letech.

  • Od zítřka (tedy od 8. 2. 2024) začne Cermat rozesílat zákonným zástupcům, kteří podali více přihlášek, upozornění s instrukcemi k dalšímu postupu.
  • Ředitelům středních škol, kteří plní roli správního orgánu ve správním řízení, poskytne MŠMT podporu.
  • Vícenásobné podání přihlášky nebylo vyloučeno ani v minulých letech při čistě papírovém podávání, jde o právo uchazečů disponovat se svou přihláškou.
Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje