Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
výsledky 1. kola0

V prvním kole přijímacího řízení uspělo téměř 94 % uchazečů hlásících se na střední školy z  9. ročníků základních škol, což znamená přes 93 tisíc žáků.

Nejvyšší úspěšnost byla v Ústeckém kraji a na Vysočině (přes 97 %), nejnižší v Praze (cca 84 %).

Většina uchazečů byla přijata na obor, o který měla největší zájem (uvedla ho na přihlášce jako 1. prioritu), v případě žáků hlásících se
z  9. ročníků ZŠ se jednalo o 75 % uchazečů.  

V Libereckém kraji bylo v rámci 1. kola přijato 4 269 uchazečů (95,4%) a nepřijato 207 uchazečů (4,6%).

Celkový počet všech přijatých uchazečů je něco málo přes 128 tisíc.
Z toho bylo na čtyřletá gymnázia přijato téměř 15 tisíc uchazečů (cca 12 % z celkového počtu všech přijatých uchazečů), na šestiletá gymnázia 2,5 tisíce uchazečů (cca 2 % z celkového počtu), na osmiletá gymnázia něco přes 9 tisíc uchazečů (cca 7 % z celkového počtu), na lycea téměř 6 tisíc uchazečů (cca 5 % z celkového počtu).

Nejvíce uchazečů bylo přijato na ostatní maturitní obory bez nástaveb – přes 54 tisíc uchazečů (cca 42 % z celkového počtu) a na obory s výučním listem – téměř 34 tisíc uchazečů (cca 26 % z celkového počtu).

Naopak nejméně žáků nastoupí v příštím školním roce na obory bez výučního listu a maturity – necelých 800 (0,6 % z celkového počtu)
a konzervatoře – necelých 700 (0,5 % z celkového počtu).

Podrobnější informace, prezentace, statistiky a další naleznete na stránkách MŠMT -ZDE.

Pro případné dotazy je v provozu opět infolinka k přijímacímu řízení do středních škol, a to od 9:00 do 19:00 každý všední den na čísle:
                                                       771 230 700.

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje