Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
výsledky 2. kolo

Dne 21. 6. 2024 byly zveřejněny výsledky druhého kola přijímacího řízení do středníh škol.

Ve druhém kole přijímacího řízení uspělo 89 % uchazečů hlásících se na střední školy z 9. ročníků základních škol. Přijímací řízení absolvovalo 6 293 deváťáků. Většina uchazečů byla přijata na obor, o který měli největší zájem. Celková volná kapacita v denní formě studia pro uchazeče z 9. tříd byla vyšší o 15 682 míst. 

Ve druhém kole nebylo na žádnou střední školu přijato pouze 701 žáků hlásících se z 9. ročníků. 73 % deváťáků bylo přijato na obory s první prioritou.

V Libereckém kraji bylo do 2. kola přihlášeno celkem 463 uchazečů. Přijato bylo 364 uchazečů (78,6 %) a nepřijato 99 (21,4 %).

Uchazečů z 9. ročníků se v Libereckém kraji do 2. kola přihlásilo 233. Přijato bylo 215 (92,3 %) a nepřijato 18 (7,7 %).

Podrobná analýza je uvedena níže.

Výsledky 2. kola PŘVýsledky 2. kola PŘ

V případě nepřijetí ve druhém kole mají uchazeči, kteří konali jednotnou přijímací zkoušku, možnost přihlásit se do třetího, příp. dalších kol přijímacího řízení.

V systému DiPSy budou postupně zveřejňovány informace o školách, která budou vypisovat následující kola. Další kola již nejsou centrálně řízena. Počet přihlášek není omezen. Způsob konání zkoušek a termíny pro podávání přihlášek určí ředitelé škol, kteří je mohou stanovit nejdříve 28. června 2024.

Přihlášku lze podat výhradně tištěnou formou a doručit do školy osobně, poštou nebo datovou schránkou.

Leták - 3. kolo a Tipy do 3. kola neleznete ZDE.

Nepřijaté uchazeče je možné odkazovat na odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Kontaktní osobou je:

Eva Kotková, eva.kotkova@kraj-lbc.cz, 485 226 231.

 

 

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje