Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
výsledky

V současné chvíli probíhá první kolo přijímacího řízení do prvních ročníků oborů vzdělání bez talentové zkoušky. Výsledky se dozvědí i uchazeči o obor Gymnázium se sportovní přípravou.

Seznam přijatých uchzačů do oborů vzdělání s výučním listem, pokud se nekonala přijímací zkouška, zveřejní střední školy nejdříve 22. dubna 2022. Pokud se přijímací zkouška konala, ukončí škola hodnocení do 2 pracovních dní po konání přijímací zkoušky a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům odešle škola rozhodnutí o nepřijetí.

Seznam přijatých uchazečů do oborů vzdělání s maturitní zkouškou střední školy zveřejní do 2 pracovních dnů ode dne zpřístupnění výsledků jednotné přijíamcí zkoušky.
Střední školy zřizované Libereckým krajem zveřejní výsledky dne 29. dubna 2022 od 10:00 hod. Nepřijatým uchazečům odešle škola rozhodnutí o nepřijetí.

Seznam přijatých uchazečů obsahuje:

  • výsledky prvního a posledního uchazeče v anonymizované podobě,
  • seznam uchazečů pod registračním číslem (včetně výsledku řízení),
  • datum zveřejnění,
  • poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60g odst. 7 školského zákona.

Seznam přijatých uchazečů se zveřejňuje na dobu alespoň 15 dnů, a to na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zveřejněním seznamu se rozhodnutí považují za oznámená (přijatým uchazečům žádné rozhodnutí poštou nedorazí!!!!).

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje