Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
web

Cermat ve spolupráci s MŠMT spustil webové stránky, které budou přinášet informace k nové podobě přijímacího řízení do středních škol.

Stránky budou hlavním zdrojem informací, které s novým systémem průběhu a přijímání do středních škol a konzervatoří souvisí, a to jak pro uchazeče a jejich zákonné zástupce, tak pro základní a střední školy.

Webové stránky se budou postupně doplňovat dalšími potřebnými informacemi. Zahrnou návody, jak v přijímacím řízení postupovat, metodické a informační přehledové materiály, harmonogram přijímacího řízení a další dokumenty s přijímacím řízením související. Také budou obsahovat možnost přihlášky na semináře, viz níže.

Prostřednictvím webových stránek bude také zpřístupněn informační systém, který umožní:

  • plně elektronické přihlašování uchazečů nebo vytvoření listinné podoby přihlášky prostřednictvím výpisu z informačního systému,
  •  prostředí pro administraci úkonů mezi střední školou a konzervatoří a Centrem pro zjišťovánívýsledků vzdělávání (CZVV),
  •  rozřazování uchazečů do středních škol a konzervatoří a
  •  zveřejnění výsledků.

Přihlášky na střední školy 2024 (prihlaskynastredni.cz)

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje