Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
lex U

Od 21. 3. 2022 vešel v účinnost zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školtví v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (Lex Ukrajina).

Pro střední školy z tohoto zákona vyplývá následjující (základní informace):

 • po dobu nezbytně nutnou lze v rámci adaptace cizince upravit vzdělávací obsah ŠVP,
 • cizince lze podle § 63 školského zákona zařadit i do probíhajícího 1. ročníku,
 • lhůta pro podání žádosti o přijetí pro školní rok 2022/2023 cizincem se prodlužuje, a to
  do 5. 4. 2022 u maturitních oborů, do 8. 4. 2022 u ostatních oborů,
 • časový limit pro písemný test z oblasti Matematika a její aplikace se v rámci JPZ  prodlužuje o 25%,
 • písemný test z oblasti Matematika a její aplikace lze konat dle volby cizince v ukrajinštině nebo v českém jazyce nebo v anglickém jazyce,
 • znalost českého jazyka se na žádost cizince ověří pohovorem (§ 20 odst. 4 školského zákona),
 • chybějící doklady prokazující získání předchozího vzdělání lze nahradit čestným prohlášením.

MŠMT zpracovalo Komentář k zákonu Lex Ukrajina pro regionální školství. K dispozici je ZDE.

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

 • Liberecký kraj
 • Krajský akční plán Libereckého kraje
 • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje