Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
logo programu

Pro školy a školská zařízení zřizovaná Libereckým krajem byl aktualizován článek o možnosti poskytnutí mimořádného účelového příspěvku.

Pro Školy a školská zařízení, jejichž zřizovatelem je Liberecký kraj, která mají zájem požádat o mimořádný účelový příspěvek v rámci projektu "Podpora školního stravování v Libereckém kraji", byl aktualizován článek ze dne 13. 9. 2023 - byl přidán formulář žádosti.

Článek naleznete zde.

Před zasláním žádosti, včetně požadovaných příloh, mohou žadatelé konzultovat své žádosti se správci programu:

Mgr. Dagmar Kasalová; dagmar.kasalova@kraj-lbc.cz; 778 714 941

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje