Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
edulk po

Na konci dubna proběhla na Střední průmyslové škole strojní a elektrotechnické v Liberci konference Technologie do škol. Akce se zaměřovala na využití moderních technologií v oblasti vzdělávání.

Logolink KAP LK II

Konference přilákala ředitele škol, pedagogické i nepedagogické pracovníky a odborně zaměřenou veřejnost. V průběhu dne měli účastníci možnost zúčastnit se prezentací, workshopů a prohlídky výstavy firem a institucí. Mezi hlavní témata patřila umělá inteligence ve vzdělávání, virtuální realita, robotika a kybernetická bezpečnost.

Organizátoři věří, že konference Technologie do škol pomohla zvýšit povědomí o důležitosti moderních technologií v oblasti vzdělávání a podpořila dialog mezi vzdělávacími institucemi a firemním sektorem. Tato událost přinesla mnoho nových myšlenek a zkušeností a přispěla k dalšímu rozvoji oblasti vzdělávání v Libereckém kraji.

Účastníky konference byly často vyzdvihovány nové poznatky v oblasti umělé inteligence a jejího využití v rámci škol a vzdělávání stejně jako rozšíření obzorů, nové nápady a inspirace v dalších prezentovaných tématech. „Současná doba je svým rychlým rozvojem technologií nesmírně zajímavá a zároveň náročná. Jsem rád, že jsme účastníkům konference mohli nabídnout širokou škálu témat a užitečných informací, které využijí v pedagogické praxi,“ zhodnotil přínosy konference RNDr. Jiří Čeřovský, náměstek hejtmana Libereckého kraje pro školství, mládež, tělovýchovu, sport a zaměstnanost. „Chci poděkovat všem zúčastněným lektorům, firmám i institucím za zprostředkování informací i zkušeností. Zároveň patří velké díky hostitelské Střední průmyslové škole strojní a elektrotechnické v Liberci, která velkou měrou přispěla k hladkému průběhu celé akce.“, dodal pan Čeřovský.

(Předchozí text byl částečně vytvořen s pomocí ChatGPT.)

 

Jednotlivé prezentace z konference Technologie do škol naleznete níže:

Novinky Microsoft pro školství – Microsoft ČR

Představení služby IT Guru – Národní pedagogický institut ČR

Kybernetická bezpečnost – podpora škol - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Google pro školy - Edugo solutions s.r.o. - Google for education

Představení vzdělávací kanceláře ESA ESERO - ESA ESERO Česká republika

Umělá inteligence ve výuce na 2. stupni - Národní pedagogický institut ČR/Elixír do škol

Robotika a VR krok za krokem - AV MEDIA SYSTEMS, a.s.

Využití umělé inteligence v komunikaci škol - Než zazvoní, s.r.o.

InnoSchool - online vzdělávací hra pro střední školy - DEX Innovation Centre

Moduly VR pro výuku - EduVR - NEKR VR s.r.o.

Dobrý učitel informatiky - Národní pedagogický institut ČR/JŠI

Výuka angličtiny na ZŠ pomocí digitálních technologií - SciLearn English

Workshopy:

Praktické aplikace a nástroje, které můžete využít v profesním i osobním životě - Václav Maněna

Pohled do blízké budoucnosti přes VR brýle - AV MEDIA SYSTEMS, a.s.

Využití umělé inteligence v procesu vzdělávání - OpenTechLab Jablonec nad Nisou s. r. o.

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje