Přeskočit k hlavnímu obsahu

Zveřejňujeme termíny přijímacího řízení a zároveň s nimi související termíny pro podání přihlášek či zveřejnění informací apod. Termíny jsou stanoveny dle platné legislativy. Upozorňujeme, že v přijímacím řízení může dojít ke změnám, proto doporučujeme sledovat informace na portálu.

31. října 2021

termín pro zveřejnění kritérií přijímacího řízení, termínů konání přijímací zkoušky pro 1. kolo a počtu přijímaných uchazečů pro obory vzdělání
s talentovou zkouškou.

30. listopadu 2021

ZŠ vydá uchazečům o obory s TZ zápisový lístek.

30. listopadu 2021

termín pro předání přihlášky ke vzdělávání v oborech s talentovou zkouškou řediteli střední školy do všech forem vzdělávání. Přihlášku odevzdá uchazeč.

v termínu od 2. ledna a 15. ledna 2022

talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou (umělecky zaměřené obory i sportovní gymnázia), termíny stanoví škola.

31. ledna 2022

termín pro zveřejnění kritérií přijímacího řízení, termínů konání přijímací zkoušky pro 1. kolo a počtu přijímaných uchazečů.

5. února až 15. února 2022

zveřejnění rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do oborů s TZ (umělecky zaměřené obory); SG pokračují v přijímacím řízení.

1. března 2022

termín pro předání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do denní formy vzdělávání. Přihlášku odevzdá uchazeč.

15. března 2022

ZŠ vydá uchazečům o obory bez TZ zápisový lístek.

12. dubna a 13. dubna 2022 

termín pro konání jednotných přijímacích zkoušek v rámci prvního kola přijímacího řízení do 4letých oborů vzdělání včetně sportovních gymnázií

19. dubna a 20. dubna 2022

termín pro konání jednotných přijímacích zkoušek v rámci prvního kola přijímacího řízení do 6letých a 8letých oborů vzdělání.

10. května a 11. května 2022

náhradní termín jednotných přijímacích zkoušek

 

do 31. května 2022

termín pro podání přihlášky ke vzdělávání ve vyšší odborné škole řediteli školy.
 

od 1. června 2022
první kolo přijímacího řízení ke vzdělávání ve vyšších odborných školách.

Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje