Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
prijimacky vysledky

Proběhlo první kolo přijímacího řízení do prvních ročníků středních škol.
V tuto chvíli školy zveřejňují výsledky.

Do oborů vzdělání s výučním listem se zveřejňují výsledky od 22. dubna. Škola zveřejní seznam přijatých uchazečů, nepřijatým uchazečům zašle rozhodnutí o nepřijetí.

Do oborů vzdělání s maturitní zkouškou obdrží škola výsledky testů jednotné přijímací tkoušky od Cermatu 28. dubna, pak má ředitel školy dva pracovní dny po zpřístupnění hodnocení na ukončení hodnocení.

Škola zveřejní seznam přijatých uchazečů, nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Školy zřizované Libereckým krajem mohou zveřejnit výsledky nejdříve
28. 4. 2023 v 15:00 hod. 

Výsledková listina přijatých musí obsahovat:

  • datum zveřejnění
  • poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle
    § 60g odst. 7 školského zákona
  • zveřejnění seznamu pod registračními čísly
  • výsledek řízení u uchazečů 

Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole
a také způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na dobu alespoň
15 dní.

Proti nepřijetí ke vzdělávání je možné podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí odvolání.

 

 

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje